Thursday, August 25, 2005

PHOTO SHOOTilang mcdonalds pa ang kakainin...
at milya na lalakarin...
ilang jeep pa ang paparahin..
kailangan pa bang bilangin..

gusto ko ng double cheeseburger.

0 comments: